Stolta föräldrar
Sejcon Grey Flash prcd-A & April Fool's Qumma Gimma prcd-B

Silver Dvärg pudel valpar födda 28/8-2005
Tre tikar och fem hanar.

Nyfödda silver dvärg pudel valpar

Här är valparna 4 veckor gamla

Valparna är nu 7 veckor gamla

8 veckor gamla

Valparna är nu 10 veckor gamla

Nu har vi hunnit bli 11 veckor

Valparna är nu 17 veckor gamla

Valparna är nu 5 månader gamla

TILLBAKA TILL VALPGALLERIET


Annette Sandberg
Skjutbanevägen 3
446 33 Älvängen Sverige
Telefon +46 (0)303 33 49 44
Mobil +46 (0)702 64 90 47

WEBMASTER David Johansson