Crusea's Knock Off's MH beskrivning
2006 10 01
1
2
3
4
5
1a KONTAKT Hälsning Avvisar kontakt m morrning och/eller bitförsök Undviker kontakt genom att dra sig undan Accepterar kontakt utan att besvara. Drar sig inte undan Tar kontakt själv eller besvarar kontaktförsök överdrivet kontakttagande.
1b KONTAKT Samarbete Följer inte med trots flera försök att locka Följer med motvilligt Följer med, men är inte engagerad i TL Följer med villigt, engagerar sig i TL Följer med villigt, är överdrivet engagerad i TL
1c KONTAKT Hantering Avvisar med morrning och/eller bitförsök Undviker, drar sig undan, eller söker stöd hos föraren Accepterar hantering Accepterar. Svarar med kontaktbeteende Accepterar. Svara med överdrivet kontaktbeteende
2a LEK1 Leklust Leker inte Leker inte, men visar intresse Startar långsamt, blir aktiv, leker Startar snabbt, leker aktivt Startar mkt snabbt, leker mkt aktivt
2b LEK1 Gripande Griper inte Griper inte, nosar bara på föremålet Griper tveksamt eller med framtänderna Griper direkt med hela munnen Griper direkt, hugger föremålet i farten
2c LEK1 Gripande och kamp Griper inte Griper tveksamt, släpper, håller men drar inte emot Griper, drar emot, men släpper och tar om. Alt. tuggar Griper direkt med hela munnen och drar emot tills testledaren släpper Griper direkt med hela munnen, drar emot, ruskar/ rycker tills TL släpper
3a FÖRFÖLJANDE Startar inte Startar men avbryter Startar eller springer lågsamt. Kan åka. Fullföljer Startar med hög fart, målinriktad- bromsar in vid bytet Startar direkt med hög fart, Springer förbi bytet, kan vända
3b GRIPANDE Nonchalerar föremålet Griper inte, nosar på föremålet Griper tveksamt eller med tidsfördröjning Griper direkt, släpper Griper direkt, behåller föremålet i minst 3 sek
4 AKTIVITET är ouppmärksam, ointresserad, inaktiv är uppmärksam och lugn, står sitter eller ligger är uppmärksam och i huvudsak lugn. Enstaka aktivitetshöjningar är uppmärksam med ökad aktivitet Växlar snabbt aktiviteter under momentet
5a AVSTÅNDSLEK Intresse Engageras inte av figuranten Kontroll, avbrott förekommer Intresserad, följer fig. utan avbrott Intresserad. Vill iväg. Enstaka startförsök Mkt intresserad. Vill iväg. Upprepade startförsök
5b AVSTÅNDSLEK Hot/Agg Visar inga hotbeteenden Visar enstaka (1-2) hotbeteenden under mom. första del Visar enstaka (1-2) hotbeteenden under mom. första och andra del Visar flera hotbeteenden under mom. första del Visar flera hotbeteenden under mom. första och andra del
5c AVSTÅNDSLEK Nyfikenhet Går ej fram till fig. Går fram när fig. är aktiv pä linjen Går fram till den dolda men talande fig. Går fram till fig. m låg kroppsställning och/eller med tidsfördröjning Går fram direkt till fig. utan hjälp
5d AVSTÅNDSLEK Leklust Visar inget intresse Leker inte, men visar intresse Leker, kan gripa försiktigt men drar inte emot Griper. Drar emot, men kan släppa och ta om Griper direkt. Drar emot, släpper inte
5e AVSTÅNDSLEKSamarbete Visar inget intresse Blir aktiv men avbryter är aktiv med fig. när denne är aktiv är aktiv med fig. Visar även intresse mot passiv fig. Uppmanar passiv fig. till fortsatt lek
6a ÖVERRASKNING Rädsla Stannar inte eller kort stopp Hukar sig och stannar Gör undanmanöver utan att vända bort blicken Flyr högst 5 m Flyr mer än 5 m
6b ÖVERRASKNING Hot/Agg Visar inga hotbeteenden Visar enstaka hotbeteenden Visar flera hotbeteenden under längre tid Visar flera hotbeteenden och någon attack Visar hotbeteenden och attackerar
6c ÖVERRASKNING Nyfikenhet Gör fram efter det att overallen lagts ner, alt. går ej fram Går fram när förare sitter på huk och talar till overallen Går fram till overallen när föraren står bredvid Går fram till overallen när föraren gått halva avståndet Går fram till overallen utan hjälp
6d ÖVERRASKNING Kvarstående rädsla Ingen tempoförändring eller undanmanöver Liten båge eller tempoväxling vid någon av passagerna Båge el tempo-växling vid 1:a passagen, minskat utslag vid 2:a passagen Båge el tempoväxling vid minst 2 passager utan minskad intensitet Visar stort mått av rädsla eller ökad rädsla efter samtliga passager
6e ÖVERRASKNING Kvarstående intresse Visar inget intresse Stannar upp, luktar eller tittar på overallen vid 1 tillfälle Stannar upp, luktar eller tittar på overallen vid 2 tillfällen Biter i eller leker med overallen, intresset minskar efter hand Biter eller leker med overallen vid 2 eller flera passager
7a LJUDKÄNSLIG Rädsla Stannar inte eller kort stop Hukar sig och stannar Går undanmanöver utan att vända bort blicken Flyr högst 5 meter Flyr mer än 5 meter
7b LJUDKÄNSLIG Nyfikenhet Går inte fram Går fram när föraren sitter och talar med skramlet Går fram till skramlet när föraren står bredvid Går fram till skramlet när föraren gått halva avståndet Går fram till skramlet utan hjälp
7c LJUDKÄNSLIG Kvarstående rädsla Ingen tempo-förändring eller undanmanöver Liten Båge eller tempoväxling vid någon av passagerna Båge el tempo-växling vid 1:a passagen, minskat utslag vid 2:a Båge el tempoväxling vid minst 2 passager utan minskad intensitet Visar stort mött av rädsla eller ökad rädsla efter samtliga passager
7d LJUDKÄNSLIG Kvarstående intresse Visar inget intresse Stannar upp, luktar eller tittar på skramlet vid 1 tillfälle Stannar upp, luktar eller tittar på skramlet vid 2 tillfällen Biter i eller leker med skramlet, intresset minskar efter hand Biter eller leker med skramlet vid 2 eller flera passager
8a SPÖKEN Hot/Agg Visar inga hotbeteenden Visar enstaka hotbeteenden Visar flera hotbeteenden under längre tid Visar flera hotbeteenden och någon attack Visar hotbeteenden och attackerar
8b SPÖKEN Kontroll Enstaka kontroll och därefter inget intresse Tittar mot spökena då och då Kontrollera och/eller handlar mot spökena. Långa avbrott Kontrollera och/eller handlar mot spökena. Kortare avbrott Kontrollera och/eller handlar mot spökena under hela mom.
8c SPÖKEN Rädsla Uppehåller sig framför eller bredvid föraren Uppehåller sig i huvudsak framför eller bredvid föraren. Ngn avståndsreglering Uppehåller sig i huvudsak framför eller bredvid föraren. Växlar mellan flyktstart och kontroll Uppehåller sig i huvudsak bakom föraren. Växlar mellan flyktstart och kontroll Backar längre än kopplets längd eller lämnar platsen alt. flyr
8d SPÖKEN Nyfikenhet Går fram till fig. när föraren tagit av fig. huvudbonad Går fram till fig. när föraren talar med fig. Går fram till fig. när föraren står bredvid fig. Går fram till fig. när föraren gått halva sträckan Går fram till fig. utan hjälp
8e SPÖKEN Kontakttagande Avvisar eller undviker kontaktförsök Accepterar kontakten från fig. utan att besvara den Besvarar kontakten från fig. Tar själv kontakt med fig. Intensivt kontakttagande med fig.
9a LEK 2 Leklust Leker inte Leker inte, men visar intresse Startar långsamt, blir aktiv leker Startar snabbt, leker aktivt Startar mkt snabbt, leker mkt aktivt
9b LEK 2 Gripande Griper inte Griper inte, nosar bara på föremålet Griper tveksamt eller med framtänderna Griper direkt med hela munnen Griper direkt, hugger föremålet i farten
10 SKOTT Visar ingen berördhet. Snabb kontroll, sedan oberörd Avtagande kontroller under lek/passivitet. Därefter oberörd Riktar intresse mot skytten, publiken eller annat, men återgör Avbryter lek eller passivitet Låser sig mot skytt, publik eller annat. återgör INTE Berörd, rädd. Alt. förare avstår skott